Opłata konferencyjna wynosi 550 zł/os.

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie poza hotelowe, atrakcje i uroczystą kolację.
Termin płatności: 10.03.2017

Nr konta:
BANK PEKAO SA
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem: SESJA ŻYWIENIOWA NAZWISKO I IMIĘ

Profesorowie emerytowani nie wnoszą opłaty konferencyjnej.