• Prof. dr hab. Jacek Skomiał
  Przewodniczący Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN
 • Prof. dr hab. Roman Niżnikowski
  Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Jan Jankowski
  Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN – Zastępca Przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Grela
  Dyrektor Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, UP Lublin
 • Dr hab. Damian Józefiak, prof. UP
  Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, UP Poznań
 • Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski
  Kierownik Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt, UR Kraków
 • Prof. dr hab. Krzysztof Lipiński
  Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, UWM Olsztyn
 • Prof. dr hab. Maria Osek
  Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, UPH Siedlce
 • Dr hab. Arkadiusz Pietruszka
  Kierownik Katedry Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności, ZUT Szczecin
 • Dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. UTP
  Kierownik Zakładu Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UTP, Bydgoszcz
 • Prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
  Kierownik Działu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa IZ PIB Kraków
 • Dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. UP
  Kierownik Katedry Żywienia i Paszoznawstwa UP Wrocław
 • Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
  Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu